روتر به دستگاهی گفته می‌شود که بسته‌های داده را بر روی یک شبکه بهم‌پیوسته برای رسیدن به مقصدشان هدایت می‌کند. مودم نیز یکی از ابزارهای رایانه‌ای است که برای اتصال دو رایانه به یکدیگر از راه خطوط گوناگون مخابراتی استفاده می‌شود.

در بانک بازار می‌توانید به آخرین اخبار و مشخصات فنی مودم و روتر جدید دسترسی داشته باشید. محصول دلخواهتان را با مدل‌های دیگر مقایسه کنید. همچنین به ویدیو بررسی ، مقایسه و همچنین آزمایش دسترسی داشته باشید.