کامیون و کامیونت بهترین وسایل حمل و نقل جاده‌ای هستند، البته با این تفاوت که کامیونت بیشتر برای حمل و نقل شهری و کامیون برای حمل و نقل بین شهری استفاده می‌شود. کامیونت درواقع وسیله‌ای بزرگ‌تر از وانت ولی کوچک‌تر از کامیون محسوب می‌شود و درنتیجه بار کمتری را نسبت به کامیون می‌تواند جابه‌جا کند. 

 در بانک بازار دسترسی به مشخصات فنی و اطلاعات جامع کامیون و کامیونت را دارید و می‌توانید وسیله حمل و نقل مدنظرتان را با محصولات دیگر مقایسه کنید. همچنین امکان مطالعه بررسی تخصصی متنی یا ویدیویی کامیون یا کامیونت مدنظرتان وجود دارد و ویدیو مقایسه ، بررسی و آزمایش آن را مشاهده کنید.